Bestelbon gratis voedselverdeling 2019 in het kader van het Fonds voor Europese hulp hulp aan de meest behoeftigen

1. Gegevens betreffende uw organisatie:
2. Informatie over de verdeling in 2018

De POD MI moet –als beheersautoriteit van het FEAD – een aantal indicatoren in verband met de werking van het FEAD indienen bij de Europese Commissie. Deze indicatoren zijn een essentieel onderdeel van het beheer en het is van vitaal belang dat alle actoren actief in het kader van het FEAD meewerken aan het verzamelen van deze gegevens.
De indicatoren gaan over:

  1. Het aantal door u geholpen personen (en hun profiel)
  2. De hoeveelheid verdeelde levensmiddelen (aantal verdeelde voedselpakketten (of maaltijden indien van toepassing))

De gegevens gaan enkel over het jaar 2018.
Meer uitleg en instructies zijn terug te vinden in het Reglement 2019.
Het is belangrijk dat dit onderdeel nauwkeurig wordt ingevuld.
Aarzel niet contact met ons op te nemen indien u na het lezen van het reglement nog vragen heeft.

Praktisch voorbeeld:
Als de familie die hulp krijgt (FEAD-producten) is samengesteld uit 2 ouders, 2 kinderen jonger dan 15 en 1 vrouw met een handicap, vult u 5 personen in waaronder 2 kinderen van 15 jaar of jonger, 2 vrouwen en 1 gehandicapt persoon. De overblijvende velden zijn gewoon nul in dit voorbeeld.

Indien de begunstigde een vrouw is, migrant, dakloos en ouder dan 65, moet u 1 invullen in het vak ‘aantal personen geholpen in 2017’ en ook 1 in de vakken:
-Personen van 65 jaar of ouder
-Vrouwen
-Migranten
-Daklozen

Indien u niet over deze informatie beschikt, kunt u een schatting invoeren. 

3. Bestelling voor het jaar 2019
Bestelling levensmiddelen 2019:
4.Verbintenissen:

U ontvangt via email een bevestiging van uw bestelling. Indien u geen bevestiging krijgt, gelieve ons te contacteren..
Denk er zeker aan uw map ‘ongewenste berichten’ te controleren. Bevestigingsmails worden soms beschouwd als spam.