Projectoproep 2018 “Armoedebestrijding en sociale inclusie - Luik: voedselhulp"

Binnen het kader van de toegewezen middelen, afkomstig van de Nationale Loterij, voor armoedebestrijding en sociale inclusie, beschikt de Minister van Maatschappelijke Integratie over een budget van 1.6 miljoen euro om organisaties op het terrein te ondersteunen in de logistieke aspecten die gelinkt zijn aan de voedselhulp. Deze projectoproep wenst de verspreiding van voedingsmiddelen naar behoeftigen en de strijd tegen verspilling te faciliteren door haar steun te verlenen aan de regelmatige ophaalmomenten bij supermarkten en de stockage van voedingsmiddelen.

De projectoproep richt zich op 2 onderdelen:

  • De ondersteuning van het transport van verse producten door de aankoop van koelwagens of frigoboxen.
  • De logistieke ondersteuning binnen de lokalen van de organisaties door middel van de aankoop van frigo’s of diepvriezers, de aankoop van kleine vorkhefwagens en de mogelijkheid tot inrichting van de ruimtes voor stockage en distributie.

De tussenkomst van de Nationale Loterij is per dossier gelimiteerd op een maximumbedrag van 35.000 euro.
De projectoproep staat open voor alle organisaties actief binnen de sector van de voedingshulp, zowel organisaties op het terrein, sociale restaurants, sociale kruideniers als OCMW’s.